ILGIN KAPLICALARI

 Konya-Afyon yolunun 90.km'sinde yer alan Ilgın ilçesindedir. İki ayrı dönemde yapılan kaplıcanın ilk defa 1236 miladi yılında 1 . Alaedddin Keykubat döneminde ikinci Defa ise 2.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından miladi 1267 yılında yaptırıldığı anlaşılmakladır.
        Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından bu şifalı sular kullanılmış ve çeşitli tesisler kurulmuştur. 42 derece olan yeraltı suyu hiçbir işleme tâbî tutulmadan kullanıma sunulmaktadır. Bu nedenle şifa özelliği yüksektir. Renksiz ve kokusuz tabiî lezzetinde; felç, siyatik, göz, cilt, sinir, böbrek ve kadın hastalıkları ile romatizmaya iyi gelmektedir.
        16x20 metre ölçüsünde olan kaplıca yaklaşık doğu- batı istikametinde uzanmış ve birbirine  bitişik iki hamamdan ibarettir. Doğu cephesinde kubbeli erkek ve  kadınlara (ayrı  ayrı binalarda) hizmet veren kuzey-güney yönünde uzanan 1968 tarihinde Ilgın Belediyesi tarafından yapılan ve işletilen 3. bir kaplıca binası bulunmaktadır. Kaplıcanın kadınlar  kısmına kuzeyden yanları iki duvarla kapalı bir revakla girilir.üç sivri kemerle revak’ın üstü ortadaki  daha büyük yanlardaki oval üç kubbe ile örtülüdür.Kubbeler,önde iki serbest  ayağa arkada duvarlar bitiştirilmiş taş ayaklarla , yanlarda duvar ile birbirine bağlı esas ve tali kemerler vasıtası ile desteklenmektedir. Revak cephesi, ayak ,kemer  ve kubbeleri sıvalıdır.Cümle kapısı 40 cm eninde profilli bir çerçeve ile süslenmiştir.Bir boşluktan sonra üzeri büyük kubbe ile örtülü olan  soyunma mahalline girilir,kubbenin ağırlıkları  köşelerde üçgenler yardımı ile duvarlara aktarılmakta ve eteğinde profilli süslemeler mevcuttur.Buranın aydınlatılması cümle kapısının  üzerindeki pencere kubbe merkezindeki aydınlık deliği ile sağlanmaktadır. Soyunma mahallinden  bir kapı ile 8,30x8,45 m ölçüsünde sıcaklık havuzlarına girilir,buranın  özellikleri de dış kısımdaki özelliklerin aynısıdır, aydınlatılması güneye  açılan bir alt pencere ve  kubbe merkezindeki yuvarlak ışıklık ile sağlanmıştır. Kadınlar kısmının doğusuna bitişik kaplıcanın ikinci kısmı erkekler bölümüdür, kadınlar kısmının mimari özelliklerini taşımasına rağmen havuzlu kısmın aydınlatılması kubbede 8 adet ışık gözleriyle sağlanmaktadır.