DERNEK TARİHÇESİ

Tarihimiz

Birinci Dünya savaşı sonunda savaş bölgelerinden (Çanakkale ve diğer cepheler) İstanbul’a gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen yaralı harp malûllerinin; memleketlerine gönderilmelerinin sağlanması eksik uzuvlarının yerine protezlerinin taktırılması tahtadan yapılma) giydirilmeleri ve harçlıklarının sağlanması amacıyla 1915 yılının son aylarından Harbiye Nazırı Enver Paşanın talimatıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve on bir arkadaşı tarafından “MaluliniGuzata Muavenet Heyeti adı altında bir heyet olarak teşekkül ettirilmiştir.

Bu heyete öncelikle yaralı harp malûllerinin iaşe ve ibatesini sağlamak amacıyla parasal yardım toplama işine girmiş ve İstanbul da tellal dolaştırılarak evlerde ihtiyaç fazlası malların ve ev yapımı işlerin malûllere yardım için getirilmesini ve bu malların Çakmakçılar Yokuşundaki Büyük Handa panayır kurulmak suretiyle satılacağı ilan edilmiştir. Bu şekilde malûllere başkalarının yardım amacıyla başlattıkları çalışmalara daha sonraları malûl olanlarda dâhil olarak çalışmalar yürütülmüştür.

Kurulan Yardım Heyeti gelir temin etmek için ticari faaliyetlerde de bulunmuştur. Bu faaliyetler içerisinde Türk sinemasının gelişmesine önayak olmak üzere Müdafaai Milliye Cemiyeti ve MalûliniGuzata Heyeti ile birlikte Alman firması ile ortaklık kurularak 1921 yılında Siyah-beyaz film üretme fabrikası kurulmuştur. Aksaray civarında Muavenet pazarı (bu günün Migros, Ordupazarları vb.) kurarak gelir teminine gidilmiştir Ayrıca Devletten Tepebaşı ve Üsküdar’daki tiyatro binalarının işletilmesi alınarak bu tiyatro binalarının kiraya verilmesi ve film fabrikasından elde edilen gelirlerle malûllere yardım edilmeye devam edilmiştir.

Malûllere yardım şeklinin belirlenmesi açısından Eylül 1336 tarihinde Malûlini Askeriyeye Muavenet Heyeti Nizamnamesi yürürlüğe girmiş ve yardımlar bu nizam nameye göre yapılmaya başlanmıştır.

Malûl Gazilere yapılan bu yardımlara karşılık Devlet tarafından 19 Teşrisani 1337 tarihli 166, 21 Şubat 1340 tarihli 419 sayılı Kanunlar çıkarılarak tütün ve tütün mamullerinden belli bir oranda hisse ayrılmak suretiyle onlara yardım edilmeye başlanmıştır.

Gelir elde etme ve yardım yapma devam ederken 30 Mayıs 1929 tarihli 1485 sayılı Kanunla daha önce Malûl Gaziler Heyeti olarak değiştirilen heyetin hesapları tasfiye edilip mal varlığı paraya çevrilerek harp malûllerine dağıtılmıştır.

Başlangıçta heyet olarak kurulan derneğimiz heyetin 1929 yılında tasfiyesinden sonra 1931′ de Ordu Malûlleri Cemiyeti,1 940’da Ordu Malûlleri Birliği, 1945’de Malûl Gaziler Birliği, 1959’da Harp Malûlü gaziler Cemiyeti, 1961’de de Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adıyla faaliyet göstermiştir.

Zaman içerisinde derneğimiz dışında birçok malûl gazi ve şehit dul ve yetimleri dernekleri kurulmuş ve bir nevi Dernek enflasyonu ortaya çıkmıştır. Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu derneklerin 18 Haziran 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2847 sayılı Kanunla Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır.

Böylelikle Dernek 2847 sayılı Kanunla Kurulu bir dernek olarak 1983 yılından bu tarihe çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Konya’da farklı tarihlerde kurularak faaliyet yürüten aynı amacı güden dernekler kurulmuştur. 2007 yılında Konya’da bulunan şehit aileleri ve gazilerimiz bir araya gelerek Vatan Sağ Olsun Derneği Derneği’ni kurmuşlardır.

Vatan Sağ Olsun Derneği olarak Mevlana Çarşının 4. Katında faaliyet yürütmekteyken, 2847 Sayılı Kanun ile kurulan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin Konya Şubesinin açılabilmesi için Derneğin Genel Merkezine başvuruda bulunulmuştur.

2009 Yılında Genel Merkez tarafından Konya Mevlana Şubesinin açılması yetkisinin verilmesi ile Vatan Sağ Olsun Derneği fes edilerek Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şubesi aynı yerde hizmet vermeye başlamıştır.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “İstiklal Harbi Şehitliği” kompleksi içine Türkiye Muharip Gaziler için lokalve bürolarının bulunması ve aynı amacı güden derneğimiz ile yan yana olmasını faydaları gözetilerek, dönemin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek tarafından Konya Kent Konağı-3 binası kullanım amaçlı derneğimize tahsis edilmiştir.

Binanın tarihi: Bir vatandaşımızdan satın alınarak Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan bina,  geleneksel Türk Mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı döneminde İsmet İnönü tarafından 8 gün karargâh olarak kullanılmıştır.

DERNEKTE YAPILAN FAALİYETLER

Konya Kent Konağı-3 Dernek Lokal binamız üç katlı olup, en üst katı; şark odası şeklinde teşrif edilmiş bir salon ve üç oda, 2’nci katında; çalışma ofisleri, konukların ağırladığı ve duvarlarında şehitlerimizin ve gazilerimizin resimlerinin asılı bulunduğu bir salon ve mutfak, en alt katında ise şehit ve gazi çocuklarımızın özel eğitimleri amacıyla bir adet dershane bulunmaktadır.

Derneğimizin bir adet yazlık bahçesi mevcut olup yaz aylarında üyelerimiz ve misafirlerimiz burada ağırlanmaktadır. Bahçede bir adet mutfak ve çay ocağı bulunmaktadır.

Dernek lokal binamızda faaliyetlerimize göre yönetim kurulu toplantılarımız, üyelerimizle istişare toplantıları ve kadınlar kolu tarafından 15 günde bir toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda müftülükten bayan vaiz ve ihtiyaç duyulması halinde il Sağlık Müdürlüğünden Psikolog ve Sosyolog görevlendirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz prensip olarak eğitim alanında çalışmalara öncelik vermekte olup, bu kapsamda okullardan gelen tüm davetlere icabet edilerek burada değerler eğitimi kapsamında “şehitlik, gazilik, vatan sevgisi” konularında söyleşi, seminer vb. toplantılarına katılarak öğrencilere bilgi verilmektedir.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Milli Savunma Bakanlığımızın hazırlamış olduğu görseller Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında dernek üyemiz malul gaziler ve garnizon komutanlığından görevli personeller ile okullara gidilerek burada ortaöğrenim öğrencileri ile söyleşilere iştirak edilmektedir.